NZOZ Ginekologiczno Położniczy "JOLA- MED"

45-058 Opole, ul. Ozimska 25 (Kaskada)
REJESTRACJA: tel. 77 44 159 26
 

Badanie urodynamiczne


Jest elementem diagnostyki przy wykrywaniu zaburzeń w utrzymaniu moczu.


Badanie pozwala na uzyskanie powtarzalnych wyników kwalifikujących pacjenta do optymalnego sposobu dalszego leczenia, dzięki któremu można osiągnąć najlepszy możliwy efekt terapeutyczny. Badanie to polega na ocenie czynności narządów dolnych dróg moczowych, które odpowiadają za utrzymanie moczu i właściwe opróżnienie pęcherza podczas mikcji.

Badanie urodynamiczne polega na wykonaniu różnych testów. W takcie badania mierzy się ilość oddawanego moczu, czas oddawania tego moczu, ciśnienie wewnątrz pęcherza i odbytnicy oraz napięcie mięśni, które zatrzymują mocz (zwieraczy).

W trakcie badania urodynamicznego do pęcherza wprowadzany jest cewnik, który służy do napełniania pęcherza moczowego solą fizjologiczną oraz do rejestracji ciśnień panujących w pęcherzu. Sam moment wprowadzania cewników jest nieprzyjemny i może powodować uczucie dyskomfortu, które następnie mija. Dodatkowo mierzy się też ciśnienie panujące w jamie brzusznej przy pomocy wprowadzonego do pochwy ( u kobiet) lub odbytnicy ( u mężczyzn) specjalnego cewnika. Czynność mięśni zwieraczy jest określana dzięki elektrodom znajdującym się w okolicy odbytnicy.

Przygotowanie do badania urodynamicznego:

  • Pacjent powinien zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną oraz aktualne badanie ogólne moczu z posiewem.
  • Pomocny w interpretacji badania jest wypełniony kwestionariusz Gaudenza i kalendarz mikcji (ilość mikcji na dobę, oraz ilość moczu na porcję - minimum przez jeden dzień).
  • Pacjent zgłasza się z wypełnionym pęcherzem.